Kontakt / Felanmälan

Du som medlem har ansvar för det som kallas ytskiktet i din lägenhet. Till exempel kakelplattor, parkett, tapeter, linoleumgolv.

Föreningen har ansvar för det som är bakom/under ytskiktet. Det vill säga betonggolv (under exempelvis parketten), balkar och dylikt.

Föreningen ansvarar även för de lodräta avlopps- och vattenstammarna, medan du som medlem är ansvarig för de horisontella som finns i din lägenhet.

Felanmälan
Felanmälan av sådant som är föreningens ansvar görs på vår servicetelefon.
Telefonnummer: 070-541 34 95 (går till Peter Gullstrand). Ange ditt namn, och det fel du vill anmäla. Denna telefon avlyssnas regelbundet. 

Vid fel på hissen skall anmälan göras till servicetelefonen. Enskilda medlemmar ska inte ringa ITK direkt.

Se även tavlan i porten för telefonnummer till kontaktpersoner och deras ansvarsområden.

Akuta ärenden för el, vatten och avlopp
När det gäller el-fel: ring Svanströms el och vvs, tfn 020-15 05 05.
När det gäller vatten och avlopp: ring Masab, tfn 070-421 02 08.
Dessa företag känner till vår fastighet, men du som medlem får även anlita andra företag om så önskas.

Spolning vid stopp i avloppet beställs av medlemmen. Om det visar sig att stoppet sitter i den lodräta stammen tar föreningen kostnaden, men fakturan skall betalas av medlemmen och ställas som fordran till föreningen i efterhand. Då är det väldigt viktigt att det framkommer var stoppet sitter. Är du osäker kan du rådgöra med någon i styrelsen innan du ringer.

För att det skall fungera smidigt för alla parter, meddela styrelsen om du har haft översvämning eller stopp i avlopp som lett till försäkringsskada eller stamspolning.

Adress för leverantörsfakturor till Brf Hägerstenshamnen 5 är:
4436 Brf Hägerstenshamnen 5
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Annan post skickas till
4436 Brf Hägerstenshamnen 5
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Ansvarsområden:

(Klicka på önskat namn för kontakt via e-post.)

Garagefrågor: Malin Hansson

Nycklar/taggfrågor: Ola Agbro
Behöver du en ny nyckel? Maila till nyckelansvarig, så får du ett formulär att fylla i. Detta mailar du sedan tillbaka till nyckelansvarig, som i sin tur tar kontakt med Bysmeden/BBgruppen på Elektravägen 22 i Västberga, www.byggbeslag.se 
Taggar har vi "hemma" och går fortare att få. Maila nyckelansvarig!

Hissar: Jonas Franksson

Sopor & Grovsopor: Lotta Persson

Webbmaster: Annika Ahnlund

Välkommen

Välkommen till www.hagerstenshamnen5.se.

Facebook

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)