Kontakt / Felanmälan

Kontaktpersoner för olika ansvarsområden hittar du både längre ner på sidan och på anslagstavlan i varje port.

Du som medlem har ansvar för det som kallas ytskiktet i din lägenhet. Till exempel kakelplattor, parkett, tapeter, linoleumgolv.

Föreningen har ansvar för det som är bakom/under ytskiktet. Det vill säga betonggolv (under exempelvis parketten), balkar och dylikt.

Föreningen ansvarar även för de lodräta avlopps- och vattenstammarna, medan du som medlem är ansvarig för de horisontella som finns i din lägenhet.


Felanmälan

Felanmälan av sådant som är föreningens ansvar görs på vår servicetelefon.
Telefonnummer: 070-541 34 95 (går till Peter Gullstrand). Glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer. Denna telefon avlyssnas regelbundet. 

Vid fel på hissen skall anmälan göras till servicetelefonen eller hissansvarig styrelsemedlem (se nedan). Enskilda medlemmar ska inte själva ringa hissföretaget.

Se även tavlan i porten för telefonnummer till kontaktpersoner och deras ansvarsområden.


Akuta ärenden för el, vatten och avlopp

Ring Svanströms el och vvs, 020-15 05 05.
Detta företag känner till vår fastighet, men du som medlem får även anlita andra företag om så önskas.

Spolning vid stopp i avloppet beställs av medlemmen. Om det visar sig att stoppet sitter i den lodräta stammen tar föreningen kostnaden, men fakturan skall betalas av medlemmen och ställas som fordran till föreningen i efterhand. Då är det väldigt viktigt att det framkommer var stoppet sitter. Är du osäker kan du rådgöra med någon i styrelsen innan du ringer.

För att det skall fungera smidigt för alla parter, meddela styrelsen om du har haft översvämning eller stopp i avlopp som lett till försäkringsskada eller stamspolning.

Adress för leverantörsfakturor till Brf Hägerstenshamnen 5 är:
4436 Brf Hägerstenshamnen 5
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Annan post skickas till
4436 Brf Hägerstenshamnen 5
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall


Kontakt med ansvariga:

(Klicka på önskat namn för kontakt via e-post. Telefonnummer finns på anslagstavlan i varje port.)

Garage: Malin Hansson

Nycklar/taggar: Ola Agbro
Behöver du en ny nyckel? Maila till nyckelansvarig, så får du ett formulär att fylla i. Detta mailar du sedan tillbaka till nyckelansvarig, som i sin tur tar kontakt med Bysmeden/BBgruppen på Elektravägen 22 i Västberga, www.byggbeslag.se 
Taggar har vi "hemma" och går fortare att få. Maila nyckelansvarig!

Hissar: Simon Björkström

Sopor & Grovsopor: Jens Resch Thomason

Trädgård & Städning: Oskar Frisk

Infobrev & Hemsida: Annika Ahnlund

Välkommen hit!

Alla medlemmar är även välkomna i vår Facebookgrupp Brf Hägerstenshamnen 5.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)