Valberedning/Internrevisor

Valberedning och internrevisor


Valberedningens senaste utskick hittar du här:


Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.

Valberedningen tar tacksamt emot din intresseanmälan för förtroendeuppdrag eller ditt förslag på personer som kan vara lämpliga och intresserade av sådana uppdrag.

Föreningsstämman har utsett följande valberedning:

  • Ola Agbro, port 35
  • Susanna Pagels, port 39
  • Peter Rasmussen, port 37
  • Moa Diseborn, port 41
  • P-O Martinsson (sammankallande), port 41
  • Matilda Ekström, port 43

Du når valberedeningen via e-post här:

Föreningen har valt att använda sig av principen; en extern auktoriserad revisor (med suppleant) och en intern revisor vald bland medlemmarna. Den interna revisorn skall förutom att gå igenom löpande räkenskaper, se hur verksamheten sköts i stort men också att vara en länk mellan medlemmar och styrelse, t.ex. synpunkter på styrelsens arbete.

Föreningsstämman har utsett följande internrevisor:

  • Jeanette Ramberg (internrevisor), port 41

Välkommen

Välkommen till www.hagerstenshamnen5.se.