Valberedning/Revisorer


Valberedning


Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.

Valberedningen tar tacksamt emot din intresseanmälan för förtroendeuppdrag eller ditt förslag på personer som kan vara lämpliga och intresserade av sådana uppdrag.

Föreningsstämman har utsett följande valberedning:

  • Karin Jälmestål, port 35
  • Lotta Persson, port 37
  • Simon Björkström, port 39
  • P-O Martinsson (sammankallande), port 41
  • Moa Diseborn, port 41
  • Claes Folkesson, port 43

Du når valberedningen via e-post här

Valberedningens senaste utskick hittar du här


Revisorer


Föreningen har valt att använda sig av principen: en extern auktoriserad revisor och en intern revisor vald bland medlemmarna. Den interna revisorn ska, förutom att gå igenom löpande räkenskaper, se hur verksamheten sköts i stort, samt fungera som länk mellan medlemmar och styrelse, t.ex. vid synpunkter på styrelsens arbete.

Föreningsstämman har utsett följande extern revisor:

  • PROJF Consulting AB

Föreningsstämman har utsett följande intern revisor:

  • Peter Johansson, port 43

Välkommen

Välkommen till www.hagerstenshamnen5.se.

Facebook

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)